Vuorovaikutustyöpajat

Vuorovaikutustyöpajat

Vuorovaikutustyöpajan keskeisenä tavoitteena on käsitellä haastavia vuorovaikutustilanteita. Tavoitteena on, että osallistujat saavat käytännön työkaluja ja välineitä haastavien vuorovaikutustilanteiden kohtaamiseen ja käsittelyyn. Tarkoitus on luoda dialoginen, tasa-arvoinen tila, jossa kaikkien osallistujien on turvallista sanoa mielipiteensä ja osallistua harjoituksiin sekä keskusteluun.

 

Sisältö

Vuorovaikutustyöpajan työtapoina käytetään erilaisia kehonkieleen ja vuorovaikutukseen liittyviä toiminnallisia harjoituksia. Harjoitukset ovat matalan kynnyksen harjoituksia. Päätoimintamuotona on Forum-teatteri. Työryhmä esittää 20 minuutin mittaisen Forum- teatteriesityksen. Esitys käsittelee ristiriitaista tilannetta.

Forum-teatterin avulla tosielämän tilanteita harjoitellaan yhdessä näyttelijöiden ja osallistujien kesken viemällä haastavat vuorovaikutustilanteet fiktiiviseen ympäristöön turvallisen välimatkan päähän. Työpajan tarkoituksena on käsitellä, keskustella ja kokeilla käytännössä miten erilaiset toimintatavat vaikuttavat haastaviin vuorovaikutustilanteisiin. Forum-teatterissa on mukana niin kutsuttu Jokeri (yksi työpajojen vetäjistä). Jokeri toimii esityksen puheenjohtajana. Hän käynnistää esityksen ja jakaa puheenvuoroja. Jokerin tehtävänä on pitää yllä keskustelua ja rohkaista yleisöä siihen. Forum-esityksessä on kaksi henkilöä, joilla on välillään haastava vuorovaikutustilanne. Esityksen lopussa päädytään tilanteeseen, jossa konflikti kärjistyy jollain tavalla. Esityksessä henkilöt pyrkivät kohti tavoitteitaan, jotka ovat ristiriidassa keskenään.

Vuorovaikutustyöpajoja on ohjattu muun muassa vankiloissa vankeusrangaistusta suorittaville miehille ja puolisoille sekä vankilan esimiehille, päihde- ja mielenterveyskuntoutujille, työttömille sekä syrjäytymisuhan alla oleville nuorille aikuisille. Vuorovaikutustyöpaja räätälöidään tilaajan tarpeen mukaisesti.

 

Työpajan hinta

1200€ (sisältää Forum- esityksen sekä työpajan) sekä kilometrikorvaukset.