Re:start

Re:start

Teatteri Särmä on yhteistyössä Metropolia Ammattikorkeakoulun ja Helsingin kaupungin ESR-rahoitteisessa Re:start – Osaaminen tutkinnoiksi ja työksi -hankkeessa.

Teatteri Särmä ohjaa vuorovaikutustyöpajoja media-alan keskeyttäneille tai keskeyttämisuhan alla oleville nuorille sekä työpaikkaohjaajille, jotka ovat Re:start-hankkeen keskeistä kohderyhmää. Vuorovaikutustyöpajojen sisältönä ovat erilaiset matalan kynnyksen vuorovaikutus- ja itseilmaisuharjoitukset.

Päätoimintamuotona on Forum-teatteri, jossa käsitellään kuviteltuja haastavia vuorovaikutustilanteita työpaikalla. Forum-teatterissa esitetään lyhyt 10 minuutin mittainen  esitys, jossa työpaikkaohjaajan ja nuoren välillä on ristiriitainen vuorovaikutustilanne, joka esityksen loppua kohdin kärjistyy. Tavoite on keskustella haastavien vuorovaikutustilanteiden konkreettisista ratkaisumalleista ja -mahdollisuuksista ja saada erilaisiin haastaviin vuorovaikutustilanteisiin uusia näkökulmia ja ajatuksia.